Commentary on a collection

Joan Miró


The artists | The authors of the texts

Brief bibliography


GASCH, Sebastià
Joan Miró. Ed. Alcides, Barcelona, 1963.


CIRICI, Alexandre
Miró llegit. Ed. 62, S.A., Barcelona, 1971.


RAILLARD, Georges
Conversaciones con Miró. Granica Editor, Barcelona, 1978.


Joan Miró: Anys vint. Mutació de la realitat. Catálogo exposición Fundació
Joan Miró, Barcelona, 1983.

Joan Miró: Catalogue raisonné. Paintings. Volume I: 1908-1930.  Daniel Lelong/Sucesión Miró, París, 1999.