Commentary on a collection

Antoni Tàpies


The artists | The authors of the texts

Brief bibliography


AGUSTÍ,  Anna
Tàpies. Obra completa, vol. 2. Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 1990.


CIRLOT, Juan Eduardo
Significación de la pintura de Tàpies. Seix Barral, Barcelona, 1962.


TAPIÉ, Michel
Antoni Tàpies. Fratelli Fabbri, Milano, 1969.


TÀPIES, Antoni
El arte y sus lugares. Siruela, Madrid, 1999.