Web oficial de la Fundación Juan March

2. Arrels a Stuttgart


1. Introducció  |  2. Arrels a Stuttgart  |  3. Diàlegs: de la Bauhaus al minimalisme americà  |  
4. Diàlegs: Minimalisme contemporani europeu i americà  |  5. Neo Geo, la nova geometria  |  
6. "Revisió: Reconsiderant la forma, l'espai i la línia"


Aquí podem trobar obres des del començament del segle XX, procedents de l’entorn de l’Acadèmia de Stuttgart i de la Bauhaus. En aquesta època Stuttgart és un important centre d’art i Adolf Hölzel, que va ser professor a l’Acadèmia de Stuttgart del 1906 al 1918, va ser un pioner de l’art abstracte que ja el 1905 (poc abans que el mateix Kandinsky) va avançar-se amb la realització de composicions abstractes.
La doctrina de Hölzel es caracteritza per la seva teoria de la «primacia dels mitjans artístics», que consisteix a aïllar el color, la línia i la superfície com a elements de la mateixa categoria en la composició del quadre. Durant el seu període de docència, manté un intercanvi estret amb els seus alumnes, que s’agruparen al seu voltant en l’anomenat «cercle de Hölzel».

Molts dels seus alumnes desenvoluparen l’abstracció basant-se en els ensenyaments de Hölzel partint, igual que ell mateix, de l’objectivitat figurativa, tal com s’aprecia en les obres, per exemple, de Willi Baumeister (11, 12, 13), de Max Ackermann (7) o fins i tot d’Ida Kerkovius (14). Un altre exemple d’això és Otto Meyer-Amden (2). Uns altres alumnes de Hölzel es convertirien posteriorment en mestres considerats de la Bauhaus, com Johannes Itten (4), que va ser ajudant de Hölzel i que, a partir de la seva doctrina, desenvolupa el seu conegut curs preparatori de la Bauhaus. També l’artista de la Bauhaus Oskar Schlemmer procedeix del cercle de Hölzel (5, 6). Josef Albers no va estar en contacte directe amb Hölzel, però va ser alumne d’Itten.


Abrir ficha de la obra 4
Johannes Itten
Jüngling,1949
Abrir ficha de la obra 5
Oskar Schlemmer, Diseño para un mural, 1930
Abrir ficha de la obra 6
Oskar Schlemmer,
Treppe mit zwei Figuren und Kopf, hacia 1924
Abrir ficha de la obra 7
Max Ackermann,
Chromatisch räumlich, 1937
Abrir ficha de la obra 8
Adolf Hölzel,
Der barmherzige Samariter, ca. 1909
Abrir ficha de la obra 9
Adolf Hölzel,
Komposition (Figuren im Kreis – Anbetung), ca. 1923
Abrir ficha de la obra 10
Adolf Hölzel,
Dibujos, ca. 1930
Abrir ficha de la obra 11
Willi Baumeister,
Ruhe und Bewegung, 1948
Abrir ficha de la obra 12
Willi Baumeister,
Läufer mit sitzender Figur, 1934-35
Abrir ficha de la obra 13
Willi Baumeister
Ohne Titel (Figurentreppe I), 1920
Abrir ficha de la obra 14
Ida Kerkovius,
Triptychon, 1965
3. Diàlegs: de la Bauhaus al minimalisme americà 3. Diàlegs: de la Bauhaus al minimalisme americà
Museu Fundación Juan MarchFundación Juan MarchSammlung DaimlerChrysler