Web oficial de la Fundación Juan March

Ohne Titel (Figurentreppe I)

[13]
Willi Baumeister
(1889-1955)
Ohne Titel (Figurentreppe I) (Sense títol (Escala de figures I)), 1920

Litografia, 51,5 x 34,5 cm
Sammlung DaimlerChrysler


Ruhe und Bewegung defineix el tema del quadre, al qual al·ludeix el títol, com un joc de formes abstractes que pareixen ombres que estan en suspens sobre el blau lluminós del fons. Mentre el tema del «repòs» es manifesta mitjançant la rígida geometria de les formes, el «moviment» es fa visible per l’efecte de les relacions canviants entre figura i fons. El Corredor amb figura asseguda (12) s’engloba en un grup d’obres sorgides després de prendre possessió de la seva càtedra a Frankfurt (1928). En allunyar-se del seu anterior purisme geomètric, sorgeixen formes més flexibles i orgàniques, que són més adequades per reflectir el tema de la figura humana en moviment (feia ja temps que es dedicava al tema de les figures d’esportistes). L’Escala de figures (13) pertany a la seva sèrie de làmines litogràfiques més primerenques, en les quals la ratlla i l’ombrejat, exclusivament en negre sobre paper matisat, són per a Baumeister la forma de representació adequada per a les seves aspiracions d’abstracció de la figura humana i per a l’estructuració de la superfície del quadre. En aquesta època, fins al final dels anys vint, els treballs de Baumeister fan referència directa a l’arquitectura, en què la figura humana es converteix en un component integrant de l’espai que l’envolta.


Anterior Anterior  |  Següent Següent
Museu Fundación Juan MarchFundación Juan MarchSammlung DaimlerChrysler