Web oficial de la Fundación Juan March

Quinze variations sur un même thème

[18]
Max Bill
(1908-1994)
Quinze variations sur un même thème (Quinze variacions sobre un mateix tema), 1935-38

15 litografies, 31,5 x 30,4 cm (cada una)
Sammlung DaimlerChrysler


Des del final dels anys quaranta Max Bill utilitza teles de forma romboïdal, com es mostra en Verdichtung zu caput mortuum (17), els quals anomena «quadres punxeguts». En aquesta època comença també a treballar en les seves pintures amb successions seriades i moviments del color basant-se en formes geomètriques fonamentals. La disposició dels colors a Verdichtung zu caput mortuum equilibra el format, ja que la tonalitat dels colors agrupats entorn del quadrat inscrit sembla compensar-se, de manera que el quadre no amenaça de tombar en cap direcció, ni d'ascendir o de caure. La configuració romboïdal de la tela la concebé entre el 1926 i el 1931 Piet Mondrian, el qual Bill conegué el 1932. Les variacions (18) poden entendre’s com la revelació del procés de creació, així com de l’estructura de les obres d’art. Les làmines, que constitueixen la seva primera sèrie sistemàtica, mostren, basant-se en un mètode constructivista, la transició fins a un octògon equilàter partint d’un triangle equilàter que es debana en espiral cap a l’exterior mitjançant l’obertura dels angles mentre que es manté constant la longitud dels costats.


Anterior Anterior  |  Següent Següent
Museu Fundación Juan MarchFundación Juan MarchSammlung DaimlerChrysler