Web oficial de la Fundación Juan March

Triptychon #505, #506, #507, Planimetric Motion

[32]
Adolf Richard Fleischmann
(1892-1968)
Triptychon #505, #506, #507, Planimetric Motion (Tríptic #505, #506, #507, Moviment planimètric), 1961

Oli sobre tela, 153 x 268 cm
Sammlung DaimlerChrysler


Ambdós treballs de Fleischmann són testimoni del seu interès pels camps ovalats dins el quadre, que en certa manera fan sorgir un quadre dins el quadre i recorden les composicions cubistes de Braque, a partir de les quals s'ha d’entendre també l’articulació sistemàtica de la superfície en elements en forma de L mútuament encadenats. Les pintures de Fleischmann es caracteritzen per ocupar-se del concepte pictòric idealista mondrianià de l’ordenament horitzontal-vertical com a expressió fonamental de la vida, de la mateixa manera que pel tema del moviment vibratori del color. Fleischmann perfecciona el joc d’equilibris i forces mondrianià entre línia, quantitat i qualitat del color en el sentit de conferir ritme i musicalitat a les seves composicions, que no per casualitat titula «opus» o «fuga».


Anterior Anterior  |  Següent Següent
Museu Fundación Juan MarchFundación Juan MarchSammlung DaimlerChrysler