Web oficial de la Fundación Juan March

Red Night

[45]
Sean Scully
(1945)
Red Night (Nit vermella), 1997

Oli sobre tela, 244 x 213 cm
Sammlung DaimlerChrysler


Amb el seu vocabulari formal geomètric, Sean Scully elabora per a la seva pintura un sistema d’ordenament a base d’elements aïllats estructurats clarament. En la seva obra Red Night l’angle recte és un element pictòric destacat que li confereix un caràcter arquitectònic que resulta de combinar elements horitzontals i verticals. Barres vermelles i negres que se superposen alternadament i són interrompudes a la part inferior del quadre per un altre camp inserit que consisteix igualment en bandes horitzontals. Aquest quadre dins el quadre no serveix per «obrir» l’espai pictòric, sinó al contrari, reforça l’hermetisme inherent a nombroses obres de Scully. En la seva obra, l’artista tracta de combinar pintura geomètrica i abstracta amb l’emoció individual i intel·ligible.


Anterior Anterior  |  Següent Següent
Museu Fundación Juan MarchFundación Juan MarchSammlung DaimlerChrysler