Web oficial de la Fundación Juan March

Pencil on paper: February 7, 1974

[46]
Marcia Hafif
(1929)
Pencil on paper: February 7, 1974 (Llapis sobre paper: 7 de febrer de 1974), 1974

Llapis sobre paper, 102 x 65 cm
Sammlung DaimlerChrysler


Iniciadora del grup de «pintura radical» (Radical Painting), des del final dels anys seixanta Hafif es dedica a la monocromia, l'única cosa que, segons ella, permet retrobar les condicions fonamentals de la pintura. En aquest context crea un conjunt de dibuixos a llapis que treballa des del dia 1 de gener de 1972 fins al 1982. Tots els dibuixos tenen en comú l’intent de cobrir de manera uniforme la superfície del full amb traços verticals curts, si és possible idèntics i situats a una distància constant l'un de l’altre. L’objectiu és aconseguir un quadre en el qual la forma sigui completament independent del gest subjectiu de l’artista i que es generi exclusivament a partir de les possibilitats del medi i del material.


Anterior Anterior  |  Següent Següent
Museu Fundación Juan MarchFundación Juan MarchSammlung DaimlerChrysler