Web oficial de la Fundación Juan March

Untitled (Study for a Wall Drawing)

[50]
Sol LeWitt
(1924-2007)
Untitled (Study for a Wall Drawing) (Sense títol (Esbós per a un dibuix de paret)), 1993

4 fulls, llapis i tinta sobre paper, 32 x 25 cm (cada una)
Sammlung DaimlerChrysler


Amb posterioritat al seu treball estrictament geomètric com un dels principals representants de l’art minimalista i conceptual dels anys seixanta, cap a mitjan anys noranta LeWitt entra en una fase més aviat impetuosa i amb profusió d’arabescs, com es pot veure en aquests esbossos per a un dibuix de paret, que consisteixen en una tanca negra d’aparença amorfa sobre la qual s’ha aplicat una tela metàl·lica a llapis. Els nombrosos dissenys per a dibuixos o pintures de paret de LeWitt estan marcats per una estructura serial i no tenen caràcter durador, ja que es feien directament sobre la paret, en moltes ocasiones només per al temps de durada d’una exposició. Un altre aspecte és que pretenen evitar una escriptura personal per part de l’artista, ja que els executen la majoria de casos els seus ajudants a partir d’indicacions escrites detallades, o artistes locals, que foren remunerats per elaborar aquesta feina.


Anterior Anterior  |  Següent Següent
Museu Fundación Juan MarchFundación Juan MarchSammlung DaimlerChrysler