Web oficial de la Fundación Juan March

Egozenter

[54]
Anton Stankowski
(1908-1998)
Egozenter (Egocentre), 1952

Oli sobre taula de fibres de fusta, 84 x 59 cm
Sammlung DaimlerChrysler


Egozenter mostra la reproducció abstracta d’un motor en rotació. La forma figurativa deriva d’una corretja de transmissió. En la tonalitat més clara dels extrems de la corretja de l’Egozenter s’aplica un principi que Stankowski ja aplicà en fullets tipogràfics quan treballava com a dibuixant publicitari i que juga amb l’encentament del límit del quadre, de manera que el treball mostra de quina manera tan estreta Stankowski vincula la seva tasca com a pintor i com a dissenyador gràfic. En contra de la programàtica dels Zürcher Konkrete (concrets de Zuric), als quals va estar estretament vinculat abans de la guerra, introdueix en la seva obra la línia diagonal i també empra, com en aquest cas, la corba.


Anterior Anterior  |  Següent Següent
Museu Fundación Juan MarchFundación Juan MarchSammlung DaimlerChrysler