Web oficial de la Fundación Juan March

Courbes

[57]
Georges Vantongerloo
(1886-1965)
Courbes (Corbes), 1939

Oli sobre Masonite, 60 x 35 cm
Sammlung DaimlerChrysler


Vantengerloo produeix les seves obres estrictament sobre la base de principis geomètrics i posteriorment algebraics amb la intenció d’assolir expressió artística, des de la seva involucració en el grup De Stijl el 1917. Les tres composicions de Vantongerloo que aquí es mostren pertanyen a la seva producció posterior al 1937 —llavors és un dels principals representants de l’associació d’artistes abstractes francesos Abstraction-Création—, caracteritzada per una composició mes rítmica de les seves pintures en introduir-hi línies basades en corbes de funcions matemàtiques. Els temes procedeixen de les seves investigacions sobre la disposició de configuracions geomètriques en l'espai; les composicions consisteixen en corbes executades en múltiples colors sobre fons blanc que pareix que a vegades s'atreuen o es repel·leixen, segons les transicions dels colors que s'hi produeixen.


Anterior Anterior  |  Següent Següent
Museu Fundación Juan MarchFundación Juan MarchSammlung DaimlerChrysler