Web oficial de la Fundación Juan March

Structural Constellation F-14

[60]
Josef Albers
(1888-1976)
Structural Constellation F-14 (Constel·lació estructural F-14), 1954

Fòrmica gravada, 44 x 57,7 cm
Sammlung DaimlerChrysler


Els dibuixos geometritzants d’Albers i la seva obra gràfica són sorprenentment contraposats a la seva pintura. El 1941-42 desenvolupa la sèrie «Graphic Tectonic» (tectònic gràfic) amb un cromatisme incolor que es troba novament en la sèrie de les «Structural Constellations» (constel·lacions estructurals) sorgides a partir del 1949, també conegudes com «Transformations of a Scheme» (transformacions d’un esquema). Exhibeixen una percepció espacial sobre la superfície plana per donar una visió fenomènica i ancorada en la fisiologia. La impressió visual no es correspon amb el registre d’elements aïllats, sinó amb la captació de patrons estructurals dominants que s’ordenen en un tot lògic. En les «Structural Constellations», Albers hi introdueix una inequívoca ponderació de patrons significatius i marginals, de manera que l'estructura sembla saltar permanentment davant els ulls.


Anterior Anterior
Museu Fundación Juan MarchFundación Juan MarchSammlung DaimlerChrysler