Photographic Archive - Fundación Juan March

Back to search results

Mª Helena Gómez de Freitas Da Cunha E Sá. Conferencia sobre Amadeo: abismo azul dentro del ciclo La cultura portuguesa a comienzos del siglo XX