Thirty-seven poets: anthology

Pere Rovira

Pere Rovira

Records de l'altre món

ver vídeo

Se'ns farà llarg el temps. Jo, a l'aitre costat
de la frontera fosca; tu, dintre de la vida;
esperant que la mort ens digui una mentida:
que, al final del futur, tornarem al passat.

Em trobaràs per casa, plorant en un racó
perquè no et pue tocar, fantasma del desig
d' estar amb tu, inacabable; et seguirà el trepig
de gos del nostre amor, esguerrat, mort de por,

i se t'ajaurà ais peus, mirant-te amb els meus ulls,
que ja no et podran veure; tu li faràs carícies
amb la teva mà jove del temps de les delícies
i arnb la mà trista i sala que passarà aquests fulls.

L'amor et lleparà les ombres de la cara,
tindrà gust de saliva, de carn i flor de sal
la llengua de records del quiet animal,
i jo t'abraçaré amb els meus braços d'ara.

Ens adormirem j unts al llit de l' enyorança
i a la teva carn viva, impacients, cansats
de ser en mans diferents. Arnb dits carbonitzats,
agafaré la rnà de la teva esperança...

Vindràs com llum negra i blanca, impossible,
com si fossis la lluna del país dels difunts,
i els meus ossos sabran que tornem a estar junts,
i ja no tindran fred en el seu clot horrible.

RECUERDOS DEL OTRO MUNDO

Será muy largo el tiempo. Yo, en el otro lado
de la frontera oscura; tu, dentro de la vida;
queriendo que la muerte nos diga una mentira:
que al final del futuro nos espera el pasado.

Me encontrarás en casa, en un rincón, llorando
por no poder tocarte, fantasma del deseo
de ti, inacabable; el caminar de perro
de nuestro viejo amor te seguirá, asustado,

se tenderá a tus pies, y tendrá mi mirada,
que ya no podrá verte; le darás tus caricias
con las jóvenes manos del tiempo de delicias
y con la triste mano que sostendrá esta página.

Te lamerá el amor la piel llena de sombras,
tendrá gusto a saliva, a carne, a flor de sal
la lengua de recuerdos del quieto animal,
y yo te abrazaré con mis brazos de ahora.

Nos dormiremos juntos dentro de la añoranza
y dentro de tu carne, impacientes, cansados
de aguardar en dos mundos. Con mis carbonizados
dedos alcanzaré tu mano de esperanza ...

Vendrás como una luz negra y blanca, imposible,
serás como la luna de un país de difuntos,
y mis huesos sabrán que estaremos muy juntos
y ya no tendrán miedo en su agujero horrible.

> Siguiente poeta Antonio Lucas