5/5 Wednesday Series Luigi Boccherini: chamber music

5/5

 1. The event took place on
Zarabanda

   1. Luigi Boccherini (1743-1805)
   1. Flute Quintet in D major Op. 17 No. 1, G 419
   2. Quinteto en Do mayor Op. 17 nº 2, G 420
   3. Flute Quintet in D minor Op. 17 No. 3, G 421
   4. Flute Quintet in B-flat major Op. 17 No. 4, G 422
   5. Flute Quintet in G major Op. 17 No. 5, G 423
   6. Flute Quintet in E-flat major Op. 17 nº 6, G 424